Kancelaria

Krzysztof malinowski

RADCA PRAWNY, MEDIATOR SĄDOWY

 wpisany na listę radców prawnych KT 2777

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2001 r.).  Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Uczestnik wielu szkoleń i studiów, w tym w 2019 r. ukończył studia podyplomowe „Inspektor Ochrony Danych” w GWSH w Katowicach. Obecnie radca prawny i mediator Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie. Uczestniczył w tworzeniu Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach jako z-ca Kierownika Ośrodka Mediacji.

Prowadzi w ramach Kancelarii obsługę prawną podmiotów gospodarczych i pomaga w rozwiązywaniu problemów prawnych osób fizycznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, pracy, danych osobowych.

Język obcy – angielski (w tym prawniczy Legal English)