Mediacje (ADR)

Alternative Dispute Resolution (ADR)

Metody alternatywnego rozwiązywania sporów, w których postępowanie prowadzone jest bez udziału sądu, a jego kompetencje przejmuje niezależna osoba trzecia – mediator lub arbiter.

krp-malinowski-mediacje

Mediacja – jest to nowoczesna metoda rozwiązywania sporów, w której neutralna i bezstronna (zaakceptowana przez obie strony sporu) osoba trzecia, pomaga w komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz stara się doprowadzić do wspólnie akceptowanego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, nieformalny, a co najważniejsze poufny. Mediacje stosowane są zarówno przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również po jego wszczęciu. Jest to zazwyczaj znacznie tańsza i szybsza od tradycyjnego postępowania sądowego metoda rozwiązywania sporów.

W Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach znajduje się Ośrodek Mediacji, w którym wykwalifikowani mediatorzy – radcowie prawni zajmują się prowadzeniem mediacji na podstawie skierowania sądu lub organu administracji publicznej, jak również w wyniku zawarcia umowy o mediację. Radca prawny Krzysztof Malinowski uczestniczył w tworzeniu Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach jako z-ca Kierownika Ośrodka Mediacji


 

Ośrodek Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach
40-600 Katowice, ul. Kościuszki 223c

 

Reportaż z powołania Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji