CZY PRACODAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM MASECZKI?

CZY PRACODAWCA POWINIEN ZAPEWNIĆ PRACOWNIKOM MASECZKI?

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło nowe obowiązki dotyczące zakładów pracy. Od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy części odzieży, maski albo maseczki, ust i nosa podczas przebywania poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu. Zatem przepis ten znajdzie zastosowanie z zachowaniem następujących warunków:

- będzie dotyczyć przebywania osób poza adresem miejsca zamieszkania lub stałego pobytu (zatem również w zakładzie pracy),

- wprowadzi obowiązek zakrywania ust i nosa,

- obowiązek ten powinien być realizowany przy pomocy maski, maseczki, ewentualnie części odzieży (np. szalu).

W związku z powyższym nieaktualne wydają się zalecenia z dnia 11 marca 2020 r.  Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, które zostały wydane we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, zgodnie z którymi: „NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe!”.

Od dnia 16 kwietnia 2020 r. obowiązkiem pracodawcy będzie zapewnienie pracownikom wykonania obowiązku zakrywania w miejscu pracy ust i nosa za pomocą maski, maseczki, ewentualnie części odzieży.

Należy również pamiętać, że art. 207 § 2 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Oznacza to, że pracodawca powinien podejmować określone działania zmierzające do ochrony pracowników przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Zaleca się używanie masek z odpowiednimi filtrami. Z uwagi na charakter wykonywanej pracy używanie przez niektórych pracowników części odzieży do zakrycia ust i nosa może spowodować zagrożenie dla bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (np. praca przy maszynie). Wówczas zapewnienie pracownikowi maski będzie obowiązkiem pracodawcy. 

Nie należy zapominać o tym, że do dnia 19 kwietnia 2020 r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić: 

a) osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk, 

b) odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1,5 m, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter działalności wykonywanej w danym zakładzie pracy, a zakład ten zapewnia środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *