CZY WYMIANA OPON W OKRESIE EPIDEMII JEST KARALNA?

CZY WYMIANA OPON W OKRESIE EPIDEMII JEST KARALNA?

Rada Ministrów w Rozporządzeniu z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie wprowadziła ograniczenia w prowadzeniu działalności polegającej na zakładaniu lub wymianie opon i dętek. Działalność ta może być w dalszym ciągu prowadzona oczywiście z zachowaniem wymagań określonych w pozostałych przepisach. Zatem aktualnie nie istnieją podstawy do ukarania za sam fakt wymiany opon właściciela lub pracownika zakładu wulkanizacyjnego biorąc pod uwagę, że wykonują oni czynności zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Skoro zaś taki rodzaj działalności nie został zakazany nieracjonalne byłoby karanie obywateli za korzystanie z tego rodzaju usług. Wprawdzie zgodnie z przepisami rozporządzenia w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przemieszczania osób, jednakże rozporządzenie przewiduje od tego dwa wyjątki. Pierwszy polega na wykonywaniu czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych. W związku z tym osoby, które wykonują czynności zawodowe lub zadania służbowe, w celu przemieszczania się częstokroć potrzebują korzystania w tym celu z pojazdu. Drugi wyjątek dotyczy przemieszczania się w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, np. zrobienia zakupów, dojazdu do pracy, czy też wizyty u lekarza. Wymiana opon jest kluczowym elementem z punktu widzenia zachowania bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, a jazda z zużytymi oponami stanowi wykroczenie. Wprawdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami jazda w okresie wiosenno-letnim na zimowych oponach nie została wprost zabroniona, jednakże używanie przy wysokich temperaturach opon zimowych niewątpliwie znacznie zmniejsza bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego z uwagi na inne właściwości mieszanki, z której zostały wyprodukowane opony zimowe, które są przeznaczone do używania w niskich temperaturach. Chyba nikomu nie trzeba wyjaśniać, że opony zimowe inaczej zachowują się przy wysokich wiosenno-letnich temperaturach, do których nie zostały przystosowane. Używanie opon zimowych w takich warunkach może prowadzić nawet do wypadku. Niewątpliwie sama wymiana opon powinna odbywać się z zachowaniem bezpieczeństwa klientów i pracowników warsztatu, tak aby zapobiec, a przynajmniej znacznie ograniczyć ryzyko zakażenia. W tym celu zaleca się umawianie wymiany opon na określoną godzinę, wprowadzenie zakazu przebywania na placu większej niż określonej ilości pojazdów (plac z reguły stanowi własność prywatną, więc przemieszczenia się na nim wymaga uzgodnienia z właścicielem), zachowanie odległości pomiędzy pojazdami, obowiązek pozostania w pojeździe podczas oczekiwania na wymianę opon, płatność kartą zamiast gotówką, używanie rękawiczek ochronnych. W związku z powyższym w przypadku próby ukarania za udanie się do warsztatu w celu wymiany opon mandatem istnieje możliwość odmowy przyjęcia mandatu. Warto również próbować przekonać policjanta, że skierowanie sprawy o ukaranie na drogę postępowania sądowego może zakończyć się uniewinnieniem „sprawcy”.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *