JAKIE ZMIANY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ?

JAKIE ZMIANY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ?

Uchwalona przez Sejm i przekazana do Senatu ustawa z dnia 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 przewiduje zmiany w wykonywaniu pracy zdalnej. Przede wszystkim w myśl nowych przepisów do pracy zdalnej będzie można skierować, jeśli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do jej wykonywania. Brak takich warunków uniemożliwi wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej, co oznacza, że pracownik, który nie posiada odpowiednich warunków lokalowych, nie będzie mógł być skierowany do świadczenia tego rodzaju pracy. Niewątpliwie do wykonywania pracy biurowej konieczne jest posiadanie ergonomicznego krzesła i biurka. Trudno sobie również wyobrazić sytuację, że pracownik wykonuje tego rodzaju pracę bez komputera i dostępu do Internetu. Ponadto do korzystania z komputera konieczne jest zasilanie energią elektryczną. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może oczywiście używać środków zapewnionych przez pracodawcę. Zgodnie z nowymi przepisami to pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić pracownikowi sprzęt i materiały niezbędne do pracy z domu i obsługę logistyczną. Ale co będzie w przypadku, jeżeli pracodawca nie zapewni pracownikowi takich środków? Wówczas pracodawca powinien partycypować w kosztach ponoszonych przez pracownika w miejscu wykonywania pracy. Pojawia się kolejne pytanie, w jakim zakresie pracodawca powinien ponosić koszty pracy zdalnej?  Przepisy nie zawierają żadnych wskazówek jakie warunki techniczne czy lokalowe można uznać za odpowiednie dla pracy zdalnej i w jakiej wysokości koszty powinien ponosić pracodawca. Wydaje się, że we własnym interesie pracodawcy powinni określić w regulacjach wewnętrznych (np. regulaminach pracy) odpowiednie rekompensaty takich kosztów dla zatrudnionych zdalnie pracowników. Przy braku takich regulacji można spodziewać się pretensji pracowników wykonujących pracę zdalną, którzy nie będą wiedzieli w jaki sposób np. obliczyć ryczałt za korzystanie przez pracodawcę z ich sprzętu. Według nowych przepisów na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną będzie miał obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania. Ponadto pracodawca będzie mógł w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator