JUŻ WKRÓTCE ODWIESZENIE TERMINÓW SĄDOWYCH!

JUŻ WKRÓTCE ODWIESZENIE TERMINÓW SĄDOWYCH!

Osoby, które skierowały sprawę na drogę postępowania sądowego, zapewne niecierpliwie oczekują odwieszenia terminów sądowych i procesowych, których zawieszenie, poza nielicznymi wyjątkami, uniemożliwiło kontynuowanie wielu procesów sądowych. Zawieszenie biegu terminów nastąpiło bowiem od dnia 31 marca 2020 r. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W nadchodzących dniach zapowiadane jest bowiem wejście w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21. Zgodnie z nią terminy, których bieg uległ zawieszeniu, będą biec dalej po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy. W praktyce oznacza to, że jeżeli termin wynosił np. 7 dni i jego bieg uległ zawieszeniu 31 marca 2020 r. w piątym dniu jego obowiązywania, to po wejściu w życie ustawy do pozostałych 2 dni terminu trzeba będzie doliczyć 7 na dokonanie określonej czynności procesowej (w sumie pozostanie 9 dni na dokonanie czynności). Jeżeli bieg terminu nie rozpoczął się, bo np. pismo zostało doręczone po 31 marca 2020 r., wznowienie terminu nastąpi po upływie 7 dni od wejścia w życie ustawy (zatem termin zostanie wydłużony o kolejne 7 dni od wejścia w życie ustawy). Jest również szansa na wznowienie wyznaczenia rozpraw, w tym w sprawach cywilnych, jak i gospodarczych, bowiem w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od odwołania ostatniego z nich rozprawę lub posiedzenie jawne będzie można przeprowadzić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. W praktyce wydaje się, że chodzi o takie komunikatory jak skype, czy zoom. Osoby uczestniczące w rozprawie nie będą musiały przebywać w budynku sądu, a więc będą mogły przebywać i posługiwać się komunikatorem w miejscu zamieszkania. Przewidziane zostały również przypadki przeprowadzenia rozprawy lub posiedzenia jawnego w tradycyjny sposób w siedzibie sądów bez użycia powyższych urządzeń, jeżeli nie wywoła to nadmiernego zagrożenia dla osób w nim uczestniczących. W praktyce może to oznaczać zaostrzony reżim sanitarny, w tym prowadzenie rozpraw również po godzinach, w których sądy zazwyczaj urzędowały (po godzinach 15.30-16.00), wstęp do budynku sądu na krótko przed rozpoczęciem rozprawy, być może z ograniczeniem zasady publiczności (wpuszczanie jedynie pełnomocników, stron, uczestników postępowania i świadków), dodatkowe plastikowe ochrony na salach rozpraw, mierzenie temperatury przed wejściem do budynku sądu itp. Wydaje się, że takie szczególne środki ostrożności w obecnej sytuacji są niezbędne, a oczekiwanie na wznowienie wyznaczania rozpraw na nieokreślony i nieznany nikomu termin po zakończeniu epidemii, która może trwać nawet kilkanaście miesięcy, jeżeli nie dłużej, nie jest dobrym rozwiązaniem.

Autor: Krzysztof Malinowski - Radca Prawny, Mediator