Prasa

PRASA

W kwartalniku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach radca.pl nr 4 (20) 2018 został opublikowany artykuł przygotowany przez radcę prawnego Krzysztofa Malinowskiego 

 „Mediacja Administracyjna”.

W kwartalniku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach radca.pl nr 1 (17) 2018 został opublikowany artykuł przygotowany przez radcę prawnego Krzysztofa Malinowskiego 

 „Ugoda sądowa a ugoda mediacyjna”. 

W  kwartalniku Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach radca.pl nr 3 (15) 2017 ukazał się artykuł przygotowany przez radcę prawnego Krzysztofa Malinowskiego wspólnie z radcą prawnym Andrzejem Wilczyńskim 

 „Informacja o utworzeniu Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach”

Dziennik „Rzeczpospolita” w dniu 17 października 2017 r. w dodatku „Rzecz o Prawie” opublikował felieton opracowany wspólnie przez Kierownika Ośrodka Mediacji Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach, radcę prawnego Andrzeja Wilczyńskiego i z-cę Kierownika Ośrodka Mediacji, radcę prawnego Krzysztofa Malinowskiego 

 „Mediacja – w drodze do zgody”.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią artykułu, który ukazał się w dniu 11 maja 2014 r. w gazecie „Nowy Łowiczanin”, dotyczącego zaskarżenia przez radcę prawnego Krzysztofa Malinowskiego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zduny.

„Plan zagospodarowania przestrzennego a kłopotliwa sortownia węgla w gminie Zduny”