Radio

RADIO

Czym jest mediacja gospodarcza?

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu Katowice z dnia 5 czerwca 2018 r., w której z-ca Kierownika Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicach radca prawny Krzysztof Malinowski w dwóch odsłonach wyjaśnił czym jest mediacja gospodarcza.

 

 

 

Kto może korzystać z mediacji?

Zapraszamy do wysłuchania audycji w Radiu Katowice z dnia 17 września 2018 r., w której z-ca Kierownika Ośrodka Mediacji OIRP w Katowicach radca prawny Krzysztof Malinowski wspólnie z radcą prawnym Andrzejem Wilczyńskim wyjaśnili kto może korzystać z mediacji.