Umowy

UMOWY

Właściwe przygotowanie projektu umowy jest istotne z punktu widzenia interesu każdej ze stron. Zgodnie z zasadą “pacta sunt servanda” umów należy dotrzymywać. Warto zatem korzystać z pomocy doświadczonego specjalisty już na etapie przygotowania wzoru umowy. Z różnych powodów niekiedy jesteśmy jednak związani postanowieniami umowy, która nie jest dla nas korzystna. W takich przypadkach druga strona często podejmuje działania mające na celu wyegzekwowanie swoich praw. Należy pamiętać, że nawet wówczas efektywna pomoc ze strony profesjonalisty jest zazwyczaj możliwa.

Nasza Kancelaria zajmuje się sporządzaniem, opiniowaniem i negocjowaniem różnego rodzaju umów w języku polskim i angielskim (takich jak m.in. umów sprzedaży, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy, leasingu, agencyjnych, prowizyjnych, komisowych, pożyczki, dotyczących obrotu wierzytelnościami, nieruchomości, w tym deweloperskich, jak również zarządu nieruchomościami i innych umów nienazwanych).