RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO

Zajumujemy się wdrażaniem w organizacjach, przede wszystkim w podmiotach gospodarczych, przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych “RODO”). Radca prawny Krzysztof Malinowski ukończył studia podyplomowe “Inspektor Ochrony Danych” w GWSH w Katowicach przygotowujące do kompleksowego zajmowania się tematyką ochrony danych osobowych. W celu prawidłowej implementacji “RODO” nie wystarcza przygotowanie samej dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, ponieważ istotne jest prawidłowe określenie obszarów, w których przetwarzane są dane osobowe (tzw. “zmapowanie” obszarów przetwarzania danych) i zbadanie, czy takie przetwarzanie spełnia wymogi RODO, a na dalszym etapie przeprowadzenie ogólnej oceny ryzyka (czasami dodatkowo oceny skutków przetwarzania danych osobowych “DPiA”). Kancelaria posiada doświadczenie we wdrażaniu RODO zarówno w spółkach kapitałowych (S.A, Sp. z o.o.), jak również w innych podmiotach gospodarczych (działalności gospodarcze, spółki osobowe). Wdrożenie RODO obejmuje również przygotowanie niezbędnej dokumentacji (np. rejestru czynności przetwarzania danych osobowych, rejestru kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, polityki bezpieczeństwa, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, upoważnień do przetwarzania danych osobowych, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, instrukcji postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, raportu z naruszenia ochrony danych osobowych, rejestru naruszeń ochrony danych osobowych, instrukcji zarządzania systemem informatycznym).