CZY W LIPCU I SIERPNIU MOŻNA JESZCZE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

CZY W LIPCU I SIERPNIU MOŻNA JESZCZE UBIEGAĆ SIĘ O ŚWIADCZENIE POSTOJOWE?

W jednym z wcześniejszych artykułów na blogu pisaliśmy, że od 18 kwietnia 2020 r. o świadczenie postojowe może się ubiegać przedsiębiorca niezależnie od osiągniętego przychodu. Teraz zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, do kiedy można występować o świadczenie postojowe? Zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 o świadczenie postojowe można się ubiegać maksymalnie trzykrotnie, przy czym wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia postojowego. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie. Wniosek o przyznanie świadczenia postojowego powinien być złożony przez przedsiębiorcę do ZUS nie później niż w terminie 3 miesięcy od odwołania stanu epidemii. Wniosek o umorzenie składek ZUS-owskich za miesiące marzec-czerwiec 2020 r. można było składać tylko do końca miesiąca czerwca 2020 r. Zatem w przypadku świadczenia postojowego termin 30 czerwca nie będzie obowiązywać. Dlatego też aktualnie o świadczenie postojowe mogą wystąpić osoby, które w ogóle nie korzystały z tego świadczenia oraz osoby, dla których wniosek o świadczenie postojowe jest kontynuacją i jeszcze nie otrzymały 3-krotnie wsparcia. Osoby, które będą składać wniosek o świadczenie postojowe, mogą to zrobić także w lipcu lub sierpniu 2020 r. Oczywiście, żeby ubiegać się o świadczenie postojowe należy spełnić określone w ustawie wymagania, przede wszystkim wykazać odpowiedni spadek w przychodach (pisaliśmy o tym na blogu w artykule z dnia 21 kwietnia 2020 r. „Który przedsiębiorca może się ubiegać o świadczenie postojowe w związku z COVID-19?). Niedopuszczalne jest ponowne ubieganie się o świadczenie postojowe w przypadku otrzymania już 3-krotnie wsparcia. Trzeba również pamiętać, że od 24 czerwca 2020 r. wnioski o świadczenie postojowe można składać jedynie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Wykluczone zostało występowanie o świadczenie postojowe w pisemnym formularzu