UMORZENIE BEZZWROTNEJ POŻYCZKI Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY.

UMORZENIE BEZZWROTNEJ POŻYCZKI Z POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCY.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali z jednorazowej pożyczki z powiatowego urzędu pracy do wysokości 5 tys. złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zapewne zastanawiają się nad warunkami jej umorzenia. Według pierwotnego tekstu ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. pożyczka z odsetkami miała być umorzona na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Miał to być jedyny warunek umorzenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca zobowiązany był do oświadczenia, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. W praktyce spełnienie warunku złożenia wniosku o umorzenie pożyczki nie powinno było nastręczać trudności, albowiem sprowadzało się do potrzeby zalogowania na portal ZUS i złożenia za pośrednictwem portalu odpowiedniego wniosku. Jednakże wymagało to przynajmniej pamiętania o wspomnianym wymogu w okresie po 3 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej od dnia udzielenia pożyczki. Na złożenie takiego wniosku przedsiębiorca miał jedynie 14 dni i wielu mogło zapomnieć o konieczności dopełnienia dodatkowego formalnego warunku w celu umorzenia pożyczki. Ponadto wielu przedsiębiorców mogło zwyczajnie nie wiedzieć o konieczności spełnienia tego warunku, bez którego umorzenie pożyczki nie było możliwe. Z drugiej strony powiatowe urzędy pracy mogły bez większego problemu zweryfikować, czy przedsiębiorca, który pobrał pożyczkę, prowadził działalność gospodarczą przynajmniej przez okres 3 miesięcy. Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej jest bowiem powszechnie dostępna, nie tylko dla urzędów, ale również dla obywateli. Na ratunek zapominalskim przyszedł ustawodawca. Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 nie trzeba już składać wniosków o umorzenie pożyczki. Ponadto w przepisach przejściowych ustawy zapisano, że umorzenie pożyczki do 5 tys. zł z urzędu będzie miało zastosowanie do pożyczek udzielonych przed wejściem w życie nowej ustawy. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy, którzy nie otrzymali pomocy przed wejściem w życie ustawy będą musieli składać wniosek? Na szczęście nie, jednakże pod warunkiem, że złożyli wniosek o przyznanie pomocy przed wejściem w życie nowej ustawy (przepisy ustawy weszły w życie 24 czerwca 2020 r.). Nie ma natomiast znaczenia, kiedy otrzymali środki na swoje konto.